PKC

De proceskostencalculator van Jongejan Wisseborn

Met welke proceskosten krijgt u te maken?

Aan procederen zijn risico’s en kosten verbonden: Proceskosten zijn de kosten die gemaakt worden als u een juridisch geschil voor legt aan de rechter. Hieronder vallen onder andere de kosten voor de procesinleiding (dagvaarding), de kosten van de advocaat of jurist die u bijstaat en de kosten van de rechtbank (griffierecht).

Een veel voorkomend misverstand is dat alle kosten vergoed worden als u een procedure wint. Dat is niet zo, de rechter veroordeelt de verliezende partij niet in de werkelijk gemaakte kosten, maar tot betaling van een bijdrage in de kosten die de eisende partij maakt, berekend volgens een staffel die wordt bepaald door de hoogte van de vordering en het aantal en type proceshandelingen dat is verricht.

De uitkomst van een procedure is lastig vooraf te voorspellen. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen voor wiens rekening de proceskosten zijn. De proceskostencalculator van Jongejan Wisseborn geeft niettemin een indicatie met welke kosten u in ieder geval te maken krijgt in een juridische procedure.

Benieuwd met welke proceskosten u te maken krijgt?
Vul hieronder de gegevens in:

Disclaimer

Let op: Deze calculator geeft een globale indicatie van de kosten in een zaak. De daadwerkelijke kosten kunnen afwijken. Jongejan Wisseborn spant zich in voor een zo volledig, juist en actueel mogelijke indicatie, maar kan dit niet onder alle omstandigheden garanderen.

Share This
© Copyright | Alle rechten voorbehouden
Share This