Is het probleem hierdoor niet opgelost? Dan kunt u ons digitale klachtenformulier onderaan deze pagina gebruiken. 

De klachtenprocedure

  • U ontvangt van ons binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht.

  • Binnen veertien dagen ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie op uw klacht.

  • Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtenbehandeling, dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Postbus 84500 - 1080 BN - Amsterdam.

Liever per post of e-mail?

U kunt uw klacht ook rechtstreeks e-mailen naar info@jwgd.nl of een brief sturen naar Postbus 357, 3840 AJ in Harderwijk. Doet u dit dan t.a.v. de klachtenfunctionaris.

Vermeld daarbij in ieder geval de naam van de indiener, de dagtekening van de klacht, een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht en de datum waarop deze gedraging heeft plaatsgevonden.

U kunt ons dagelijks bereiken van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 088 579 9000.
Is het probleem hierdoor niet opgelost? Dan kunt u ons digitale klachtenformulier onderaan deze pagina gebruiken. 

Klachtenformulier