Als werkgever kan het voorkomen dat een van uw werknemers in de schulden raakt. Dat is niet alleen erg vervelend voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever kan zich met verschillende vragen geconfronteerd zien. Voorafgaand aan het leggen van een beslag op loon doet de gerechtsdeurwaarder een verzoek om informatie bij de werkgever. De informatie helpt de gerechtsdeurwaarder om de afweging te maken of het zinvol is om beslag op het inkomen te leggen.