De 14-dagen-brief

Voor klant-schuldenaren is de hoogte van de incassokosten wettelijk gemaximeerd. Deze wet geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden.
Er dient tenminste één kosteloze aanmaning te worden verzonden, waarin 14 dagen de gelegenheid wordt geboden om de vordering te voldoen zonder incassokosten. De zogenaamde 14-dagen-brief. Het is noodzakelijk dat de kosten die u in deze aanmaning noemt correct zijn en moet ten minste onderstaande informatie bevatten:

  • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd betaald wordt en in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn;

  • indien van toepassing de hoogte van de btw die over de incassokosten berekend zal worden.

Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden is een vereiste om bij een vervolgstap incassokosten in rekening te mogen brengen.
Wanneer deze verplichte aanmaning een hoger bedrag aan incassokosten vermeldt dan wettelijk toegestaan, is het geen geldige aanmaning. Bij uitblijven van betaling mogen er dan geen incassokosten berekend worden.

Om ervoor te zorgen dat u uw klant-schuldenaren op correcte wijze aanmaant, hebben wij een voorbeeldbrief van een 14-dagen-brief opgesteld. Daarin wordt tegemoet gekomen aan de verschillende eisen die tot nu toe aan deze brief worden gesteld. In voetnoten leggen wij uit waar u op moet letten.

Hebben we uw vraag niet beantwoord?