Incassokosten calculator
Wanneer u kosten moet maken om een vordering te innen, mag u deze onder bepaalde voorwaarden aan de klant-schuldenaar in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Deze kosten kunnen door een incassobureau zijn gemaakt dat u heeft ingeschakeld dan wel dat u zelf aanmaningskosten/administratiekosten heeft gemaakt. Dit noemen we buitengerechtelijke incassokosten.

Benieuwd welke incassokosten u kunt berekenen? 

Hebben we uw vraag niet beantwoord?