Social Responsible Credit Management

Sinds de oprichting is ons uitgangspunt altijd geweest om klant-schuldenaren met respect en begrip te behandelen. We staan midden in de maatschappij en leveren maatwerk, zodat recht gedaan wordt aan het belang van de schuldeiser én bescherming wordt geboden aan de zwakkeren in de samenleving. Recht doen zoals het bedoeld is. Dat is de manier waarop wij “in het vak” zitten. Sociale betrokkenheid is voor ons niet meer dan logisch.”

Die sociale betrokkenheid maken wij graag meetbaar en toetsbaar, onder andere via het normenkader van SRCM.

#SRCM #creditmanagement #incasso #mvo

In mei 2022 hebben wij als kantoor de SRCM-certificering behaald. Ter viering daarvan is er op 11 januari jl. een boom geplant in het zgn. SRCM-bosje op landgoed Sandenburg in Langbroek. Dit vindt plaats in aanwezigheid van de Raad van Certificering. Namens Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders waren hier Willeke Doelwijt (midden) en Samantha Wiesnekker (rechts) bij aanwezig.