Deurwaarderskosten

Deurwaarderskosten

nader verklaard

Met welke kosten krijgt u te maken?

Een betalingsachterstand kan snel oplopen. De schuldeiser kan afspraken maken met de partij die de vordering int, maar de schuldenaar niet. Daarom regelt de wet welke bijdrage de schuldenaar in deze kosten moet leveren. Dat geldt zowel bij een regeling (incassokosten), een gerechtelijke procedure (proceskosten) als bij de tenuitvoerlegging van een veroordeling (beslag- en executiekosten).

De kostencalculator geeft transparantie door een indicatie van de kosten te geven waarmee u te maken kunt krijgen in de verschillende stappen van een incassoproces. Probeer te voorkomen dat de kosten oplopen en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Disclaimer

Let op: Deze calculator geeft een globale indicatie van het op een schuldenaar verhaalbare deel van de kosten in een zaak. De daadwerkelijke kosten kunnen afwijken. Jongejan Wisseborn spant zich in voor een zo volledig, juist en actueel mogelijke indicatie, maar kan dit niet onder alle omstandigheden garanderen
Share This
© Copyright | Alle rechten voorbehouden
Share This