Beslagvrije voet

Waarover wilt u informatie?

Iedereen heeft te maken met een andere leefsituatie en daarom kan de beslagvrije voet voor iedereen anders zijn. De beslagvrije voet waar u recht op heeft wordt door uw beslaglegger berekend. Hij gebruikt uw gegevens over uw inkomen en leefsituatie.

Controleer uw gegevens
Deze gegevens vindt u terug op de modelmededeling beslagvrije voet die u hebt ontvangen bij het beslag. U kunt deze gegevens zelf controleren. Als er gegevens in de modelmededeling niet kloppen, neemt u contact op met de beslaglegger. De beslaglegger kan dan een nieuwe berekening maken. Meldt dit binnen vier weken bij de beslaglegger. Doet u dit later, dan gaat deze wijziging van uw beslagvrije voet later in. 

Controleer de berekening van uw beslagvrije voet
U kunt de berekening van uw beslagvrije voet zelf controleren met de rekentool. Gebruik daarvoor de modelmededeling die u ontving. 

Wat is mijn beslagvrije voet?

Op een deel van het inkomen mag er geen beslag gelegd worden. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'. Over dat deel van het inkomen mag de schuldenaar vrij beschikken. 

Wanneer geldt een beslagvrije voet?

1. Bij uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag).
2. Bij pensioen en lijfrente.
3. Bij levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering.
4. Bij alimentatie.
5. Bij een bezoldiging voor ambtenaren.
6. Bij een voorlopige teruggaaf heffingskortingen.

Wanneer geldt er geen beslagvrije voet?

De opsomming in de wet is limitatief. Er geldt dus geen beslagvrije voet voor bijvoorbeeld een freelance-inkomen, VUT-uitkeringen, de vergoeding van een gemeenteraadslid, huurtoeslag en zorgtoeslag.

Wat als geen beslagvrije voet geldt?

Als de beslagvrije voet niet direct van toepassing is, kan de kantonrechter onder bepaalde voorwaarden op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken. 

Ik heb hulp nodig bij het oplossen van mijn schulden

Ziet u geen oplossingen meer om uw schulden af te lossen? Lees hier waar u terecht kunt voor hulp.

© Copyright | Alle rechten voorbehouden
Share This